Edukacija – Razvoj turizma na selu

Turistička organizacija “Bor“ je u četvrtak, 15. oktobra 2020, sa početkom u 12: 00 sati, organizovala edukaciju pod nazivom „Razvoj turizma na selu“, za zainteresovane vlasnike objekata i seoskih poljoprivrednih domaćinstava iz borskih seoskih sredina. 

Polazna motiv za organizaciju ove edukacije je da se polaznicima daju praktične informacije o trenutno važećim pravnim aktima koji regulišu ovu oblast, o neophodnoj dokumentaciji za početak postupka registracije, o tome koji su nadležni organi za podnošenje prijave, registraciju, donošenje rešenja, koji su minimalni tehnički i sanitarno higijenski uslovi za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu, koji su mogući izvori finansiranja za unapređenje poljoprivrednog domaćinstva, da bi moglo funcionisati kao seosko turističko domaćinstvo i td.

Očekivani rezultat  ove i budućih edukacija je donošenje odluke zainteresovanih o pokretanju ovog biznisa, pa samim tim i uspešan razvoj i rast još jednog segmenta borske turističke ponude.

TEME:

Uslovi za razvoj turizma na selu

Pravni okvir- postupak kategorizacije

Legalni tokovi prodaje i distribucije proizvoda i hrane iz sopstvenog domaćinstva

Izvori finansiranja-aktuelni konkursi

Edukaciju su realizovali kompetentni predavači iz Turističke organizacije „Bor“i nadležnih inspekcijskih organa.


Foto: M. Š.

Autor: B. S.

Podeli sa prijateljima
Share Button