Javna rasprava o Nacrtu programa strategije za razvoj turizma grada Bora od 2020-2024. godine

Datum19 октобра, 2020 KategorijaAktuelnosti, Događaji, Fotografija nedelje, Uncategorized, vesti Komentari0

Gradsko veće grada Bora poziva sve građane, udruženja kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta Program strategije za razvoj turizma grada Bora od 2020-2024. godine (u daljem tekstu: Nacrt programa) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu programa održaće se od 16. 10. 2020. do 30. 10. 2020. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici organa Bora, građani, udruženja, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi grada Bora- Odeljenju za privredu i društvene delatnosti putem elektronske pošte na adresu: sanja.terzić@bor.rs ili na adresu Gradska uprava grada Bora – Odeljenju za privredu i društvene delatnosti,     ul. Moše Pijade br. 3, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu programa“.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta programa.

U okviru sprovođenja javne rasprave biće održan otvoreni sastanak u formi okruglog stola 27.10.2020. godine u Boru, sali br. 2 u zgradi grada Bora u Ul. Moše Pijade br. 3, sa početkom u 12,00 časova, na kojem će biti predstavljen tekst Nacrta programa.

Zainteresovani učešće na otvorenom sastanku treba da prijave na elektronsku poštu sanja.terzic@bor.rs, najkasnije do 26.10.2020. godine.

Po okončanju Javne rasprave, Gradska uprava grada Bora – Odeljenje za privredu i društvene delatnosti će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od njenog okončanja isti objaviti na internet prezentaciji www.bor.rs.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta programa sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu programa odredilo Gradsko veće grada Bora.

Preuzmite: Nacrt Nacrta Program strategije za razvoj turizma grada Bora od 2020-2024. godine


Priredio: B.S.

Podeli sa prijateljima
Share Button
Ostavi komentar