KONTAKT

 


 

TURISTIČKA ORGANIZACIJA „BOR“

Adresa: Bor, ulica Moše Pijade br.19  

Telefon: +381 30 459 020

Telefon/faks:+381 30 459 021

e-mail: tobor030@mts.rs

Facebook: facebook.com

Sajt: http://tobor.rs

Matični broj: 17670441

PIB: 104780270

JBKJS: 80108

Radno vreme: ponedeljak – petak od 07:00 do 15:00

Informator o radu: ovdeIMG_0542


 direktor@tobor.rs  Direktor Turističke organizacije Bor
b.stankovic@tobor.rs  Saradnik, organizator za turizam i razvoj
j.tomic@tobor.rs Stručni saradnik za turizam, savete i projekte
office@tobor.rs Poslovno-tehnički sekretar
tobor.nabavka@gmail.com  poslovi nabavki 

Turistička organizacija “Bor” je Javna ustanova, osnovana 2006. godine radi unapređenja i promocije turizma borske opštine.

211020131563

U nastojanju da  nesporne prirodne i antropološke vrednosti pozicionira  na sve probirljivije turističko tržište na nacionalnom, a zašto ne i širem području, iz godine u godinu smo u prilici da javnosti ponudimo kompletne turističke proizvode. Oni su rezultat angžovanja svih relevantnih subjekata u ovoj oblasti kako bi Bor i njegova neponovljiva okolina postali prepoznatljiva i tražena destinacija.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iniciranje i razvoj turističkih lokaliteta, turizma na selu, stvaranje i profilisanje suvenira kao dela turističke ponude, organizacija i suorganizacija tematskih sajmova, manifestacija, stručnih skupova, učešće u projektima, u izradi planskih akata lokalne samouprave, učešće na sajmovima i manifestacijama koje su od značaja za promociju turističke ponude i kulturno istorijske baštine ovog kraja su samo neke od aktivnosti Turističke organizacije.

Posebna pažnja i akcenat posvećena je na izradu što kvalitetnijeg i raznovrsnijeg promotivnog materijala sa sveukupnom i raznovrsnom ponudom.

Turistička organizacija „Bor“ je Javna ustanova osnovana je radi obavljanja poslova unapređenja i promocije turizma na teritoriji opštine Bor u skladu sa članom 28. stav 3. Zakona o turizmu i to za:DSC_3405

 • unapređenje i promocija turizma jedinice lokalne samouprave;
 • podsticanje programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenje prostora;
 • koordiniranje aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekata u turizmu, koji neposredno i posredno deluju na unapređenje i promociji turizma;
 • donošenje godišnjeg plana i programa promotivnih aktivnosti u skaldu sa strategijom promocije turizma, planom i programima Turističke organizacije Srbije;
 • obezbeđivanje informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti opštine Bor (štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, internet prezentacije, suveniri) i turističke signalizacije za turistička mesta u saradnji sa nadležnim organima;
 • prikupljanje i objavljivanje informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na teritoriji opštine Bor, kao i druge aktivnosti značajne za turizam;
 • organizovanje i učešća u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija;
 • formiranje turističko-informativnih centara(za prihvat turista, pružanje besplatnih informacija turistima, prikupljanje informacija za potrebe informisanja turista, upoznavanje turista sa kvalitetom turističke ponude, upoznavanje nadležnih organa sa pritužbama turista i dr.)
 • uspostavljanje, jačanje, negovanje i unapređenje veza između predstavnika dijaspore i opštine Bor;
 • usmeravanje i koordinacija inicijativa i aktivnosti privrednih subjekata i drugih organizacija na formiranju i plasmanu turističkih proizvoda;
 • pokretanje i organizacija aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta usluga u turizmu, razvijanja turističke svesti, turističke kulture, zaštite i unapređenje životne sredine ;
 • promociju održivog turizma, prirodnih i kulturnih vrednosti;
 • organizovanje akcija uređenja turističkih lokaliteta na teritoriji opštine Bor
 • prodaja suvenira i promotivno-propagandnog materijala;
 • usluge vezane za prevoz putnika-prodaja karata;
 • prodaja ulaznica za kulturne, sportske i druge manifestacije;
 • organizovanje vodičke službe za turističke lokalitete opštine Bor;
 • prodaja ulaznica za turističke lokalitete na teritoriji opštine Bor
 • upravljanje zaštićenim prirodnim vrednostima.

Podeli sa prijateljima
Share Button