Najava radionica „Razvoj turizma na selu“

Turistička organizacija „Bor“ je u svom Programu rada za 2021. godinu, uvrstila kao  jedan od prioriteta Edukativne i savetodavne aktivnosti i programe, koji imaju za cilj kontinuirano organizovanje edukativnih radionica sa temama razvoja i rasta sveukupne borske turističke ponude.

Imajući u vidu stanje na terenu i turističke trendove koje je na neki način dodatno osnažila planetarna epidemiološka situacija, prioritetan naglasak će biti na temama i aktivnostima koje će osnažiti razvoj turističke ponude u seoskim sredinama i u oviru prirodnih atrakcija koje je moguće učiniti da budu dostupne turistima.

Zadovoljstvo nam je da u početnoj fazi pozovemo sve naše sugrađane koji su zainteresovani za pripremu i početak kategorizacije ugostiteljskih objekata za smeštaj ( kuće ,sobe, apartmani i seoska turistička domaćinstva), da se lično, telefonom ili na bilo koji drugi način prijave Turističkoj organizaciji „Bor“, kako bi u periodu do početka turističke sezone, mogli da sačinimo detaljan plan, obim i mesta održavanja edukativnih radionica.

Analizom i sagledavanjem dosadašnjeg interesovanja, nametnulo se saznanje, da početna, prva tematska radionica treba da obradi i razjasni Pravni osnov za pokretanje procesa kategorizacije i registracije ugostiteljskih objekata za smeštaj u seoskim sredinama.

Ovaj edukativni „blok“, zainteresovanim učesnicima će dati odgovore na mnoga pitanja kao što su:

–           Koji Zakoni, pravilnici,uredbe, i drugi podzakonski akti regulišu ovu oblast.

–           Ko i na koji način pokreće postupak kategorizacije;

–           Kome i kako se podnosi zahtev;

–           Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka;

–           Troškovi postupka kategorizacije;

–           Podaci o kojima se vodi službena evidencija;

–           Odlučivanje u postupku;

–           Akt kojim se odlučuje u postupku o pravu, obavezi i pravnom interesu stranke ,uputstvo o pravnom sredstvu;

–           Minimalni tehnički i sanitarno higijenski uslovi za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu,

–           Ostale pravne odredbe i standardi.

Spremni smo da već od 24. marta 2021. godine u skladu sa uslovima koje diktira epidemiološka situacija, odnosno propisane preventivne mere zaštite od korona virusa, nastavimo sa u prethodnoj godini započetim grupnim edukacijama– Razvoj turizma na selu.

Prva radionica u ovoj godini će biti organizovana u Zlotu.

Radionice će voditi kompetentni predavači, predstavnici Gradske uprave i Turističke organizacije „Bor“.

Ukoliko ste zainteresovani da pripremite Vaše smeštajne kapacitete i započnete kategorizaciju u predstojećj 2021. godini, kontaktirajte nas !

Način prijavljivanja:

– Lično: Turistička organizacija „Bor“, radnim danima od 07 do 15 sati

-Telefonom: 030 459 020 i 030 459 021

-Mob. telefoni: 069 459 0201, 069 459 0200 i 061 6187919

-E-mail: tobor030@mts.rs

B. S.


 

Podeli sa prijateljima
Share Button