Stupili na snagu novi pravilnici za rad turističkih agencija u Srbiji

Od 14. novembra stupili su na snagu novi pravilnici kojima se reguliše rad turističkih agencija u Srbiji.

Budući da su posledice pandemije COVID 19 otežala poslovanje turističkih agencija što se odrazilo na procenu rizika i visinu troškova u postupku izdavanja garancija putovanja, izmenjena je postojeća regulativa, saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Izmenjeni su:

– Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence

– Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja

Licenca se rangira u različite kategorije u zavisnosti od broja putnika, za koje su, od strane organizatora putovanja, prodata organizovana turistička putovanja prethodnih 12 meseci, računajući od dana podnošenja zahteva za izdavanje licence.

U broj putnika uračunava se broj putnika iz prodatih turističkih putovanja, bez obzira da li su ista realizovana ili ne, kao i da li je za ista izdata ponuda za korišćenje zamenskog putovanja ili je ugovoreno zamensko putovanje.

Ključne novine su uvođenje dve niže kategorije licence A10 i A15, sa nižim limitom pokrića garancija putovanja i to:

– licenca kategorije A 10 do 300 putnika, sa limitom pokrića od 50.000 EUR;

– licenca kategorije A 15 od 301 do 600 putnika, sa limitom pokrića od 100.000 EUR;

– licenca kategorije A 20 od 601 do 1.000 putnika, sa limitom pokrića od 200.000 EUR;

– licenca kategorije A 25 od 1.001 do 5.000 putnika, sa limitom pokrića od 250.000 EUR;

– licenca kategorije A 35 od 5.001 do 10.000 putnika, sa limitom pokrića od 350.000 EUR;

– licenca kategorije A 40 preko 10.000 putnika, sa limitom pokrića od 400.000 EUR;

Takođe, kako navode iz ministarstva, izašlo se u susret zahtevima turističkih agencija i znatno je smanjen iznos depozita, koji je turistička agencija dužna da poseduje na računu poslednjeg dana tekućeg meseca:

– 300 EUR za licencu rangiranu u kategoriju A 10;

– 500 EUR za licencu rangiranu u kategoriju A 15;

– 1.000 EUR za licencu rangiranu u kategoriju A 20;

– 1.500 EUR za licencu rangiranu u kategoriju A 25;

– 2.500 EUR za licencu rangiranu u kategoriju A 35;

– 3.500 EUR za licencu rangiranu u kategoriju A 40.

Novim pravilnicima se, kako navodi ministarstvo, daje mogućnost agencijama da promene licencu na nižu kategoriju, sa znatno nižim limitom pokrića, na koji način, u većem broju, mogu da zaključe ugovor o garanciji putovanja sa osiguravačima ili da obezbede bankarsku garanciju.

Ilustracija, foto: Pixabay

Izvor:turistickisvet.com/18.Novembar 2020


 

 

Podeli sa prijateljima
Share Button