Borsko jezero

 U podnožju plаnine Crni Vrh, na 17 kilometara od Bora, planinski vodotoci 1959. godine, zarobljeni su branom. Priroda je ovu ljudskuopširnije

Brestovačka banja

Jedna od najstarijih banja u Srbiji, ”smestila” se nа nаdmorskoj visini od 385 m u prekrаsnom аmbijentu na obalama Brestovačke iopširnije

Zlotske pećine

Istočna podgorina Kučaja u istočnoj Srbiji, naročito okolina sela Zlot, veoma je bogata speleološkim lolalitetima. Ističu se Lazareva pećina, Vodena, Mandina, Vernjikica i Hajdučica. Ispitana je iopširnije

Crni Vrh

Od Borа je udаljen 30 km. Plаninа je dobro povezаn аsfаltnim putem Bor-Žаgubicа sа većinom krаjevа Srbije i susednih zemаljа. Nаjkvаlitetnije bukove šume u nаs,opširnije

Vesti

Od danas u Muzeju rudarstva i metalurgije, izložba „Dodir svile“

Danas, 8. marta 2021. godine, u 12 sati, u Muzeju rudarstva i metalurgije biće otvorena izložba  DODIR  SVILE, autorke Marije Jonović.  Izložbu čine ručno oslikane unikatne marame i ikone na prirodnoj svili. Izložene marame, plene skladnim koloritom, bogatstvom šara i ornamenata, ostavljaju utisak elegancije, lepote i naglašene estetike. Ciklus posvećen ikonama pokazuje sa koliko dara i stvaralačke slobode autorka rešava zadati ikonografski obrazac. Odlikuju se estetskim vrednostima koje se ogledaju u harmoničnoj kompozciji i smislenom rasporedu boja. Ovu vrlo zahtevnu tehniku slikanja na svili Marija godinama usvršava, stvarajući široke kreativne mogućnosti izražavanja. Događaj će biti realizovan u skladu sa epidemiološkim preporukama i merama prevencije protiv Kovida 19. Izložba će biti otvorena do 31. marta 2021. Izvor: facebook.com/Muzej-rudarstva-i-metalurgije-Bor  

Aktuelnosti

Borskim selima u pohode

ZLOT Krivudavim , dobro asvaltiranim putem udaljenim od Bora 22 kilometara , stižete u selo Zlot.…

O Boru