Edukacija ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije

Poštovani,

Posebno nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se u periodu od 1.6. do 1.11.2021. (period pripreme, sprovođenja i evaluacije) sprovoditi Program „Edukacija ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije“.

Program sprovodi Nacionalna turistička organizacija Srbije u saradnji sa Centrom za istraživanja i studije turizma i predstavlja okvir za unapređenje konkurentnosti kadrova u turizmu Republike Srbije i implementacije aktivnosti kreiranja savremenih turističkih proizvoda baziranih na doživljaju.

Sprovođenje Programa stavlja se u kontekst oporavka turističke privrede od krize izazvane pandemijom virusa SARS KoV-2 kroz seriju od 30 radionica u oblastima koje treba da doprinesu unapređenju sveukupnog marketing sistema turizma Republike Srbije u skladu sa usvojenim Strategijskim marketing planom turizma Republike Srbije do 2025.

Imajući u vidu epidemiološku situaciju radionice su podeljene u 10 tematskih oblasti sa idejom sprovođenja u tri “klastera” (Vojvodina; Centralna, Zapadna i Jugozapadna Srbija i Istočna i Jugoistočna Srbija).

Implementacija Programa je predviđena da bude kroz pozive za učešće regionalnim i lokalnim turističkim organizacijama koje bi potom pozvale i direktno prijavile svoje predstavnike i aktere iz javnog, privatnog i nevladinog sektora sa svojih destinacija da uzmu učešće u edukacijama i obukama.

Svi detalji Programa „Edukacija ljudskih resursa u turizmu Republike Srbije“ dati su u Dokumentu koji šaljemo u prilogu, uz instrukcije za prijave učešća, satnice, tehničke detalje i mesta gde će se radionice održavati u klasterima .

Osoba za kontakt, prijave za učešće i tehničku podršku je g-đa Jelisaveta Purić Samardžija, elektronska pošta je jelisaveta.puric@ctrs-balkans.org. Rok za prijavu učesnika iz sva tri klastera na prvi turnus radionica je 2.7. 2021.

Radujemo se zajedničkoj saradnji i sprovođenju Programa a za sva pitanja, sugestije, predloge i ideje stojimo Vam na raspolaganju.

S’ poštovanjem,

Mr Marija Labović

Direktor

Turistička organizacija Srbije


 

Podeli sa prijateljima
Share Button