Produžena turistička sezona Lazareve pećine

Na osnovu zahteva Turističke organizacije “Bor” i saglasnosti Upravljača zaštićenog područja Spomenik prirode “Lazarev kanjon”, produžen je period za turističke obilaske ovog speleološkog objekta do 20. novembra 2022. godine.

Podsećanja radi svi drugi propisani uslovi ostaju na snazi:

  • radno vreme od 09:00 do 16:00 časova
  • cena ulaznice od 300,00 dinara
  • najava organizovanih grupa
  • kontakt telefon TO “Bor” 030 459 020
  • kontakt telefon vodiča 0694590206

NAPOMENA: Ukoliko u produženom periodu rada Upravljač JP “Srbija šume” proceni da se broj slepih miševa koji se vraćaju u pećinu radi zimovanja povećava, doći će prekida turističkih poseta.

B. S.


 

Podeli sa prijateljima
Share Button