AERODROM BOR

Na periferiji grada izgrađen je aerodrom sa svom pratećom infrastrukturom. Na aerodromu je sagrađena poletno- sletna staza dužine 1080 , a širine 30 metara, rulna staza i hangar za smeštaj vazduhoplova sa aneksom i tornjem kontrole letenja.

Aerodrom

Trenutno na aerodromu egzistira „Aero Klub Bor“, koji se bavi: obukom, trenažom i usavršavanjem sportskih pilota aviona, pilota jedrilice i padobranaca, po programu Aero Kluba i Vazduhoplovnog Saveza Srbije, organizovanjem  vazduhoplovnih, sportskih takmičenja, pružanjem usluga drugim pravnim i fizičkim licima za potrebe i po programu Aero Kluba Bor.

Autor: Bora Stanković

_____________________________________________________________

Podeli sa prijateljima
Share Button