SPORTSKI CENTAR “BOBANA MOMČILOVIĆ VELIČKOVIĆ” BOR

Jаvnа ustаnovа Sportski centаr “Bobana Veličković Momčilović”, jedаn je od nаjlepših objekаtа ove vrste u Srbiji. Sаdržаji i funkcionаlnost ovog objektа omogućаvаju čitаv spektаr mаsovnih, sportskih, kulturnih, sаjаmskih i drugih priredbi i tаkmičenjа.

Vaterpolo turnir-Bor

Ustanova Sportski centar  predstavlja organizovan oblik gazdovanja sportskim i objektima za rekreaciju čiji je vlasnik Grad Bor.

Osnovna delatnost Sportskog centra su usluge u oblasti sporta koje se za sada ostvaruju u tri segmenta: najam sportskih objekata, sportsko podučavanje i podizanje nivoa fizičke kulture.

Centar je osnovan 03. oktobra 1987. godine, na dan oslobođenja grada Bora kao sportsko-rekreacioni centar nazvan “MLADOST”.
U kompleksu objekata Sportskog centra još od davne 1987. godine, pa do danas održavani su veliki i značajni događaji. Bilo je tu i velikih koncerata i raznih sajmova, raznih umetničkih manifestacija, važnih sportskih utakmica i turnira kao i poseta državnih zvaničnika.

Kompleks sa širokom namenom, ima značajnu ulogu u omasovljenju, nadgradnji i zadovoljenju potreba korisnika iz oblasti sporta, rekreacije kulture i zabave. Pored pružanja usluga osnovne delatnosti  Sportski centar “Bobana Veličković Momčilović” u Boru često je pokrovitelj i organizator sportsko-rekreacionih i kulturno-zabavnih manifestacija koje su ispraćene putem sredstava javnog informisanja.

 Sportski Centar  u svom sastavu raspolaže pokrivenim objektima višestruke namene:

Tereni na otvorenom

Balon hala

Velika dvorana 

Mala dvorana 

Donji hol 

Gornji hol 

Bazeni sportski-centar-bor3
U okviru zatvorenih bazena mogu se koristiti usluge Bife restorana i saune.

Na otvorenom prostoru se nalaze olimpijski i mali bazen, koje povezuje jedan od najvećih akvagana na Balkanu , visine 12 m i dužine 86 m.

DSC_0598

Restoran “Medalja”
Teretana
Kuglana
Karting staza 

Skejt park 

Streljana 

Jezerce sa gejzirom

DSC_0901

Ustanova Sportski centar “Bobana Momčilović Veličković” Bor

Kontakt telefon: 030 434 730

www.sportskicentarbor.com

___________________________________________________________________________________

Podeli sa prijateljima
Share Button