LOV I RIBOLOV

Lovni turizam

Bogatstvo planinskih prostranstava u opštini Bor pruza idealne mogućnosti za razvoj lovnog turizma.

Na ovim prostorima žive: divlja mačkavukšakalrismrki medvedlisicakunalasicazecdivlja svinjajelenvidra , srna…

Na teritoriji borske opštine “egzistiraju” dva lovišta.

Lovište „Zlotske šume – Crni vrh“ je površine 15447 ha, od kojih teritoriji opštine Bor  pripada 12567 ha. Geografski polozaj ovog lovišta obuhvata najistočniji deo masiva Južnog Kučaja. Spada u umerena brdsko-planinska lovišta, sa srednjevropsko-kontinentalnom klimom koje karakterišu suva i topla leta i hladne, snegom bogate zime.

Jaki mrazevi tokom zimskih meseci ne predstavljaju ograničavajući faktor za opstanak divljači.

Da se o ovom lovištu vodi računa pokazuju i brojne uređene lovačke staze sa putokazima na rubu Lazareve klisure, izgrađene i obnovljene lovačke čekehranilice za jelensku divljač, solišta za divokozju divljač. Na ovom lovištu ima i krupne i sitne divljači. Kroz lovište prolazi asfaltni put Borsko jezero Dubašnica u dužini od 16 km, a samo lovište je ispresecano putevima, tako da je lako pristupačno.

Lovište na Dubašnici je podeljeno u dva dela. Deo zatvorenog lovišta  zahvata površinu od 800 ha. Udaljeno od Bora 35 km. U lovištu žive muflonjelen lopatar evropski jelen koji je na ovim prostorima autohton. U otvorenom delu lovišta moguće je loviti divokozudivlju svinjusrnu.

Lovište „Bakar“ zahvata: planinu StolVeliki i Mali Krš, deo Crnog vrha i okolna sela. Površine 68000 ha idealno je stanište za divlju svinju, zeca, srnu, fazana, prepelicu i poljsku jarebicu.

Raznovrsna konfiguracija terena, povoljni hidrološki uslovi, umereno-kontinentalna klima, i stalna kontrola i prihrana divljih životinja razlog su  interesovanja za ovo lovište.

Ribolovni turizam

ribolov - www.tobor.rs

Borsko jezero idealno je mesto za ribolov. Čiste planinske reke koje se ulivaju u ovo jezero, kao i redovna godišnja poribljavanja čine ovo stanište idealnim za šarane, deverike, somove, smuđeve, bandare, amure, tolstolobike i sve vrste bele ribe.

Nisu retki i kapitalni ulovi pojedinih vrsta i zato je ovo jezero veoma popularno među ribolovcima.

Ribolov na rekama je manje popularan ali treba spomenuti  Crni Timok i  Zlotsku reku koja je bogata: potočnom pastrkomkrkušomklenom i belom ribom.

Autor: Bora Stanković

________________________________________________________________________________

Podeli sa prijateljima
Share Button